Nazım'ın Doktoru Neşati Üster


Nazım Hikmet Bursa'da

Bursa'da Doktorluk

Bursa'da Siyasi Hayat

Bursa'ya Hizmet Edenler

   


    Bursa'da veremle savaş örgütlenmesinin öncülerinden olan Neşati Üster'in siyasi çalışmaları da olmuştur.

   Gelibolu'da 1906 doğdu. Öğrencilik yıllarında sosyalist akımlardan etkilendi. 1925'te ünlü tutuklamalar sırasında Nâzım Hikmet, Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Bursa'dan Yoldaş gazetesi sahibi İbrahim Hilmi gibi solcu aydınlarla birlikte tutuklanarak Ankara İstiklâl Mahkemesi'nde yargılandı. Yedi yıl hapse mahkûm edildi. Ertesi yıl çıkarılan aftan yararlandı. 1927'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 10 Aralık 1928' de Sivas hükümet tabipliğinde göreve başladı. Çeşitli kentlerde hekimlik görevlerinde bulunduktan sonra, Diyarbakır Numune Hastanesi'nde uzmanlık eğitimi yaptı. 30 Kasım 1940'ta Bursa Devlet Hastanesi'ne iç hastalıkları uzmanı olarak atandı. 1947'de Verem Savaş Dispanseri'ne geçti ve Bursa Verem Savaş Derneği'nin kuruluşunu gerçekleştirdi, yönetim kurulu başkanlığında bulundu. 1951'de Verem Hastanesi, 1954'te Bursa Devlet Hastanesi baştabipliği görevine getirildi. Kısa süre sonra bu görevinden ayrıldı ve verem kliniğinde uzman hekim olarak çalışmaya başladı. Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1960'ta Paris ve Tunus'ta verem savaşı dernekleri ve tüberküloz üzerine incelemelerde bulundu. 1963'te bir kez daha Bursa Devlet Hastanesi iç hastalıkları şefliğine atandı ve emekliye ayrıldığı 13 Temmuz 1968'e değin bu görevde kaldı. Emekliye ayrıldıktan sonra da, 1984'deki ölümüne değin Bursa Verem Savaş Derneği'ndeki hizmetlerini sürdürdü.

       

    1946'da Demokrat Parti'nin Bursa örgütlenmesine dolaylı biçimde önemli katkılar sağlayan, uzun süre Bursa politikasının ve aydın kesiminin etkili kişileri arasında yer aldı. 1969’da Bursa Üniversitesi Kurma Derneği’nin yöneticileri arasında yer aldı.
    Çeşitli dergi ve kitaplarda tıp bilimi ve uzmanlık dalıyla ilgili makaleleri yayımlandı. Başlıca yapıtları: Yurdumuzda Verem Dernekleri ve Dispanserleri (Dr. Yakup Çelebi ile birlikte, 1964), Verem Savaşı Yolunda Denemeler İncelemeler (1964).
    Yayın yaşamına Diyarbakır'da başlayan Klinik adlı tıp dergisini, 1942'den itibaren bir süre Bursa'da sürdürdü.
    Neşati Üster hem Nazım Hikmet’in hem de Bursa Cezaevi’ne gelen yakınlarının, dostlarının (örneğin annesi Celile Hanım, dayısının kızı Münevver, Piraye) sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir.
   “Sağ olasın Doktor Neşati imdadıma yetişti ve beni kötü ve ihtilat yapması mümkün bir gripten kurtardı” (Nazım Hikmet, Piraye’ye Mektuplar-2, s. 37)
Neşati Üster Nazım Hikmet ile görüştüğü zamanlarda Memleketimden İnsan Manzaraları’ndan parçalar dinliyordu. Nazım’ın bu eserinde adı geçen kişiler, Neşati Üster’in anlatımına göre o zaman hayatta olan kişilerdi.

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 18/12/22