Ahmet Cevizci (1959- 2014)

Ahmet Cevizci Felsefe Grubu

Köşe Yazılarından Örnekler

Bursa'nın Kültür İnsanları 

 

    Bursa'da doğdu. 1982'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede "Sokratik Diyaloglarda Yöntem" (1984) başlıklı teziyle yüksek lisans, "Platon'un Bilgi Kuramı" (1992) başlıklı teziyle "doktora" derecesini aldı. Fransız hükümetinden kazandığı bursla 1989-1991 arasında Sorbonne Üniversitesi'nde doktora düzeyinde araştırmalarda bulundu. Vefatına değin Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı.           

Kitapları
• Platon'un İdealar Kuramı Üzerine Araştırmalar, Ankara, 1990.
• Felsefe Tarihi, Ankara, 1993.
• Felsefe, Ankara, 1994.
• Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1999.
• Etiğe Giriş, İstanbul, 2007.
• İlkçağ Felsefesi Tarihi, Bursa,
• Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Bursa, 2008.
• Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi, Bursa, 2007.
• Aydınlanma Felsefesi Tarihi, Bursa, 2008.
• Sokrates, İstanbul, 2007.
• Felsefeye Giriş, Bursa, 2007.
• Felsefe, Bursa, 2008.
• Felsefe Tarihi: Thales'ten Baudrillard'a, İstanbul, 2010.
• Batı Düşüncesi Felsefi Temeller, İstanbul, 2009 (Kasım Küçükalp ile birlikte)
• Paradigma Felsefe Sözlüğü, İstanbul, 2010.
• Bilgi Felsefesi, 2012.
• Eğitim Felsefesi, İstanbul, 2012.
• Felsefeye Giriş, Ankara, 2011.
• Felsefe Sözlüğü, İstanbul, , 2012.
• Felsefe, Eskişehir, 2012.
• Felsefenin Kısa Tarihi, İstanbul, 2012.
• Felsefeye Giriş, İstanbul, 2012.

Çeviri kitapları
- F. M. Conford, Platon'un Bilgi Kuramı, Ankara, 1989.
- W. K. Guthrie, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Ankara, 1989.
- B. Magee, laton'dan Wittgenstein'a Büyük Filozoflar, İstanbul, 2009.
- R. Hollinger, Postmodernizm ve Sosyal Bilimler, İstanbul, 2006.
- L. Versenyi, Sokratik Hümanizm, Bursa, 2007.
- D. Werst, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, İstanbul, 2009.
- Platon, Phaidon & Menon, Ankara, 2011.
- Platon, Sokrates'in Savunması, (Yorumlu Çeviri), 2007.
- N. Warburton, " Felsefeye Giriş", İstanbul, 2000.

Ayrıca çok sayıda makalesi vardır