Dr. Şemsettin Dora

Bursa'ya Hizmet Edenler

Bursa Halkevi   1. Dönem

Bursa'da Doktorluk

 

                    

   Çocuk hastalıkları uzmanı olan Şemsettin Bey, 1941-42'de Muradiye Devlet Hastanesinin başhekimiydi. 1943-45 arasında Bursa Halkevi'nin başkanlığını yürüttü. 1945'de yayın hayatına başlayan Ant gazetesinin müdürlüğünü, Tevfik Aycan'dan sonra, 1949'a kadar yürüttü. Şu Çılgın Türkler kitabında, Milli Mücadele yıllarında önce Eskişehir'deki Kızılay hastanesinde, sonra Ankara Cebeci hastanesinde görev yaptığı anlatılan "başhekim Şemsettin", Şemsettin Dora'dır. Eşi Adalet Hanım (ö. 1981) öğretmendi. Oğlu Farabi (1927-2007) ve torunu Babür, nöroloji uzmanı oldular. (Fotoğrafları paylaşan Babür Dora'ya teşekkür ederiz)

     Bursa Halkevi Başkanı Dr. Şemsettin Dora tarafından CHP Genel Sekreterlik Makamına gönderilen 3 Mart 1944 tarihli bir yazıda, Bursa Halkevinin, Bursa’ya ait çeşitli eserler, türlü araştırmalar, şeri mahkeme sicilleri üzerinde çalışmalar ve Bursa Kütüğü hazırlanmasına yaptığı katkılara işaretle; Türk Tarih Kurumunun, Bursa’da vilayet emrinde kültür çalışmalarını yürütmek üzere başka bir heyet ihdas etmesi eleştirilmektedir. Yazının devamında, her türlü sosyal ve kültürel çalışmaların, halkevlerinin programlı ve toplu çalışma sistemi içinde yürütülmesi gerektiği, Tarih Kurumunun kendi branşı dâhilinde Bursa’dan isteyeceği mahalli yardımlara Bursa Halkevinin her zaman hazır olduğu belirtilmekte, bu işlerin halkevi çatısı dışına çıkarılmaması hususunda Tarih Kurumundan ricada bulunulmaktadır.
(CHP Teftiş raporlarına göre II. Dünya Savaşı yıllarında Bursa'da eğitim ve kültür hayatı, Seher Akça, Bayram Akça, s, 343)

 

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 21/10/22