Ertuğrul Seyhan (1930-2018)

Milli Eğitim Müdürleri

Bursa'ya Hizmet Edenler

Bursa'nın Kültür İnsanları

 

 

 

   

                                                                

                                                                  Eğitimci - Bürokrat- şair    

    Gemlik'in Umurbey köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Gemlik'te öğretmen okulunu Adana ve Erzurum'da okudu. Evli ve üç çocuk babasıdır. 1948'de öğretmen olarak Kars/Posof ve Şırnak'ta görev yaptı. 1951-52'de yedek subay olarak askerlik yaptı. 1955 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji bölümünü bitirdi ve aynı yıl Tunceli ilköğretim müfettişliğine atandı.1957'de ilköğretim müfettişi olarak Bursa'ya atandı. 1963'de Bursa Rehberlik ve Araştırma Merkezi´ni kurdu ve oranın müdürü oldu.

                

1966 yılında, Bursa Milli Eğitim Müdürü oldu. Bu görevini sürdürdüğü 1972 yılına kadar:

 * İlkokulsuz köy bırakmaması,
* Mevcut ortaokul ve lise sayısını katlayarak arttırması,
* Eğitim Araçları Salonu'nu hizmete alarak, çocuk tiyatrosu, çocuk sineması kurması ve aynı salonda pek çok profesör, ilim adamı, yazar ve şairle konferanslar düzenlemesi,
* Bursa Maarif Koleji (bugünkü adıyla Bursa Anadolu Lisesi)'nin açılması,
* Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin açılması,
* Uludağ Üniversitesi ve ona bağlı Tıp Fakültesi'nin kurulması, Görükle'deki arazilerin kampüs alanı olarak alınması,
* Eski Eserler Kütüphanesi'ni, restore ettirdiği Eynebey (İnebey) Medresesi'ne naklettirmesi gibi,
Bursa'nın eğitim ve öğretim alanında pek çok önemli projede aktif rol oynadı.

  

   İktisadi İdari Bilimler Akademisi'nin açılışı- 1970 (mikrofonun solundaki Ertuğrul Bey) 

       Emekli olduktan sonra Celal Bayar Vakfı kurucu üyeliği, Mehmet Ali Deniz Vakfı kurucu üyesi ve başkanlığı, Türk Hava Kurumu Genel İdare Kurulu üyeliği, Türk Eğitim Vakfı Bursa şube müdürlüğü yaptı. 

 

 Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in katıldığı bir konferans, Nisan 1969- Eğitim araçları salonu    (1-Fahameddin Ulusoy 2-Yorgancı Nedim İpekyün 3-Kazım Baykal (öğretmen-yazar)        4- Kazım Alpaslan (ziraatçı-yazar) 5- İsmail İrfan (öğretmen) 6- adı bilinmeyen bir diş hekimi  7- Molla Fenari ahfadından Ahmed Efendi  8- Süheyl Ünver 9-Raşit Kurtuluş (öğretmen) 10- Ertuğrul Seyhan (Milli Eğ. müd) 11- Bir albay 12- Emekli jandarma yarbayı

 1979- İlköğretim Genel müdürüyken Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy ile (sağda)

            Bursa'da çıkan Hakimiyet, Millet, Uludağ ve Milletindir Hakimiyet gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. İstanbul'da çıkan Tercüman gazetesinde ve çeşitli meslek dergilerinde makaleleri neşredildi. Bir eğitim dergisi çıkardı.  29 Ocak 2018 de 88 yaşında aramızdan ayrıldı. Kendisini saygıyla anıyoruz. 

  

 Dönemin cumhurbaşkanı  Cevdet Sunay'a Uludağ Üniversitesi'nin kurulmasıyla ilgili rapor sunarken

    

       Eğitime büyük katkıları olmuş Ertuğrul Seyhan'ın adı 29 Ocak 2020 tarihinde Gemlik Belediyesi tarafından doğduğu Umurbey'de bir sokağa verilmiştir. Şiirlerinden bazılarının Mehmet Kemiksiz tarafından bestelenmesiyle oluşan Türk müziği eserleri ilk kez 27.11.2021'de Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan konserde seslendirildi. (Konser kaydı burada)

 Uludağ Üniversitesi kurucularına plaket verilmesi töreni, 2004 (Ertuğrul Bey soldan ikinci)

ESERLERİ 

1) İsmail Hakkı Bursevi - M.Ali Deniz Vakfı Yayını - 1995
2) Gülzar-ı Tasavvuf (Divan) - Uludağ Yayınevi - 2004
3) Tasavvuf Edebiyatında Mevlana ve Mevlevi - Uludağ Yayınevi - 2006
4) Halkın Kalemiyle Celal Bayar - Celal Bayar Vakfı Yayını - 2006
5) Tevhid Neşvesiyle (şiir Kitabı) - Uludağ Yayınevi - 2009
6) Melamet Neşvesiyle (şiir Kitabı) - Uludağ Yayınevi - 2011
7) Gönül Dili (Şiirler ve Deyişler- 5 Kitaplık Set) - BBSB Yayını - 2013
8) Aşk ve Melamet Neşvesiyle (Şiir Kitabı) - Gaye Kitabevi - 2018

                                    

                   Adının verildiği lisenin açılışında (Eylül 2018)

  Aile arşivinden alınan fotoğraf ve belgelerle hazırlanmıştır. Kızı Aytül Dursunoğlu'na teşekkür ederiz.

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 29/10/22