MİLLİ EĞETİM MÜDÜRLERİ  

Bursa'ya Hizmet Edenler

Bursa Valileri

Bursa Belediye Başkanları

 

 

 

             Ahmet Rıza: 1883-1887              

           Fransa'da eğitim gördü. Auguste Comte'un pozitivizm felsefesini Türkiye'ye taşıyan kişi olarak bilinir. Modern tarım yöntemlerinin bilinmemesinin köylünün geri kalmasına yol açtığını düşünerek, eğitimle köylünün aydınlanmasına katkıda bulunmak isteyerek Maarif Nezareti’nde görev almıştı. Bursa Mülki İdadisi’ne müdür ve kimya öğretmeni olarak atanmış; kısa süre sonra Bursa Maarif Müdürlüğü’ne getirilmişti. Burada göze çarpan bir etkinlik göstermiş fakat birkaç yıl geçmeden çabalarının anlamsız olduğu kanısına kapılıp istifa etti.

                    

 

             Ragıp Kural:  4.6.1951 / 20.5.1954

              

Milli Eğitim müdürü Ragıp Kural'ın Emir Buhari okulunu teftişi- kadın öğretmenlerin arasında  (15.5.1952-Emre Sarandöl arşivi) 

           Ertuğrul Seyhan: 1966-1972