RICHARD POCOCKE'İN   
           KALEMİNDEN ULUDAĞ

Cennet Uludağ

                           Olimpos Dağı (1745)

   Bursa eskiden Prusa adını taşıyordu. Ve genellikle Bithynia kralları burada oturuyordu. Mihaliç’e yaklaşık 24 millik bir uzaklıktadır. Cresus’a karşı savaşan Bithynia Kralı Prusias tarafından yapılmıştır(1). Genç Plinius, Hannibal tarafından kurulduğunu iddia ediyor. Fakat daha eski de olabilirmiş. Çünkü bir Caracalla madalyasında görüldüğü gibi, rivayete göre burada Ajax kendi kılıcıyla kendini vurmuş. Manlius tarafından Keltlerin bozgununa uğratılmış yöre olan Olimpos dağının civarını çok iyi betimleyen Titus Livius’un o yerden söz etmemesi şaşırtıcı. Lucullus’un Kyzikos’ta Mithridates’ı bozguna uğratmasından sonra Triarius, Prusa’yı kuşatmaya gelip kenti aldı. Romalı imparatorların başını taşıyan bu kentin madalyaları, Prusa’nın onlara vefa bağlarıyla bağlı olduğunu iyice gösteriyor.
     Tavsiyenamemi gösterip fakat armağan eklemeden yeniçeri ağasından, dağa çıkmak için birkaç yeniçeri istedim. Ancak yörede çok sayıda haydut gezdiği için bunun tehlikeli olabileceğini söyledi. Ben yine de bir sabah bana önerilen ve iyi silahlanmış atlılarca korunarak bir Ermeni rehber ile yola çıktım. Yolumuz üzerinde bir koloni oluşturabilecek bir yer olan ve orada bir takım belirtiler bulunan bir yere geldik. Sanırım bu yer, Thessalialılarca kurulduğu için Olimpos adını almış idi.
    Türkler bu dağa, Ashab-ı Kehf’in anısına yapılmış bir manastır bulunduğu için keşiş dağı derler. Olimpos dağının ilk bölümü çok sarptır. Bu bölüm kestane, fındık, gürgen ağaçlarıyla kaplıdır.
    Biraz yukarıda Yörüklerin terk ettiği bir kamp vardı. İkinci bölümü de sarp ve birkaç köknar çeşidiyle kaplı. Dağda ulaşım oldukça zordur. Burada iki vadi oluşur. Alçak bir vadiden, ufak bir çay kenarından giderek yukarıya doğru çıktık. Derede alabalıklar vardı. Sıradan, bizim alabalığımızdan hiç farkı olmamasına karşın eti çok seviliyor. Daha da yukarıda karlar başladı. Bursalılar kullanılmak üzere her gün Bursa’ya kar taşırlar. Güzel havalarda buradan Bursa’nın görünüşü çok güzelmiş. Ancak daha yukarılarda kar ve sis yüzünden görüntümüz engellenmişti. Tüm günümüzü dağda geçirdikten sonra Bursa’ya geri döndük.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Yazarın verdiği bu bilgi MS 1. yüzyıl coğrafyacısı Strabon'a dayanıyor. Strabon'a göre Bursa MÖ 6. yüzyılda kurulmuş olmalı.  

                                                                               Kaynak: http://serdarkusku.blogspot.com