Sedat Çetintaş
              
                                  (1889-1965)

Bursa'ya Hizmet Edenler

Bursa'nın Kültür İnsanları

         Mimar. Bursa'nın tarihi dokusunu ayrıntılı olarak inceleyen ve yayın yapın ilk mimardır. 1948'lerde Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu'nun başkanıydı. 1940'lardaki Bursa'ya dair anılarını anlatanlar, Sedat Çetintaş'ın Heykel yakınlarında bir atölyesi olduğunu, burada asistanlarıyla birlikte çalıştığını anlatırlar (buradan okuyabilirsiniz).

                                    

                    1935- Edirne selimiye Camii kubbesi üzerinde çalışırken

    Mekteb-i Sanâyi-i Nefîse’de mimarlık eğitimi gördü. Hocası Mimar Kemâleddin Bey’in tesiri altında yetişti. Mezun olduktan sonra bir süre Bursa Belediyesi Fen İşleri Dairesi’nde çalıştı. Sonra İstanbul’da Maarif Vekâleti Hars Müdürlüğü'ne girdi, tarihi eserlerin rölövelerini çizme işlerini üstlendi. Emekli olduğu 1954’e kadar bu görevde çalıştı. 1934’te Bursa’nın ilk dönem Osmanlı eserlerinin rölövelerini sergiledi. 1957 seçimlerinde Demokrat Parti’den milletvekili seçildi. 1960 İhtilâli’nde partisinin diğer milletvekilleriyle birlikte Yassıada’ya gönderildi. Serbest bırakıldıktan sonra hiçbir bilimsel faaliyette bulunmadı.

                                

    Bursa'nın tarihi yapılarıyla ilgili çalışmaları Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü Rölöve Bürosu yayını olarak Türk Mimari Anıtları: Osmanlı Devri: Bursa’da İlk Eserler adıyla 1946'da basıldı. Büyük boy kırk sayfa ve on beş levhadan oluşan bu ciltte giriş dışında Orhan Camii, Bey Hanı, Orhan Bey Hamamı, Eski-Yeni Hamam, Alâeddin Bey Camii, Bey Sarayı, Orhan Bey Mescidi ile medresesi ve çok kısa olarak Nilüfer Köprüsü yer alır. Aynı eserin II. cildi Bursa’da Murad I ve Bayezid I Binaları adıyla 1952'de basıldı. Burada da altmış bir sayfa metin ve altmış altı levha vardır. İçinde Çekirge’de Hüdâvendigâr Külliyesi, türbesi, Kimsesizler Hamamı, Eski Kaplıca, Yıldırım I. Bayezid Camii, türbesi, medresesi, dârüşşifâsı, hamamı, kasrı, Molla Yegân Medresesi, külliye kapısı ve Ulucami yer almaktadır. Bursa Halkevi’nin çıkardığı dergide de Osmanlı eserlerinin değeri hakkında iki makalesi çıkmıştır:  “Türk Mimarisinde Bursa Eserleri”, Uludağ, sayı 36 [Bursa 1941], s. 29-33; sayı 37 [Bursa 1941], s. 22-32). Son çalışmalarından biri, sanat tarihçilerinin “ters T tipi” veya “Bursa tipi camiler” olarak adlandırdıkları bir Osmanlı yapı biçimine dair yayımladığı broşürdür.  Yeşil Cami ve Benzerleri Cami Değildir başlıklı bu broşür çok ilgi topamıştır.