Pars Kardeşler

 

Milli Mücadele Döneminde Muhittin Baha Pars

Bursa'nın Simgeleşmiş İsimleri

Bursa'ya Hizmet Edenler

Pars ailesinin 1930'larda ikamet ettiği Pembe Köşk'ün günümüzdeki hali

 
    Muhiddin Baha Pars, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa il başkanlığına yazdığı bir mektupta, Pars ailesiyle ilgili şu bilgileri vermektedir: "Bursa 'da Şehreküstü mahallesinde kendisine mahsus bir türbede yatan dedem Pars Beyden başlayarak ecdadım ve ailem 600 küsur seneden beri Bursa'dadır. Vakfettiği Gemlik zeytin âşânile, oranın ve türbesinin bulunduğu mahallenin tapu harçlarını vaktiyle kendisine Orhan Gazi tarafından verilmiş olması, Pars Bey'in bir kumandan olarak Bursa nın fethinde yararlıklar gösterdiğine delâlet eder. Dedem Pars Beyin, babam Şeyh Hacı Baha Efendinin, onun babası Şeyh Hafız Ahmet Efendinin fukaralar ve çocuklar için yapılmış vakıfları ve hayırları vardır. Babamın, Orhan Camii karşısında, hasılatı fakir çocuklara vakfedilmek üzere yaptırdığı büyük çarşı yanmış, arsası belediye tarafından gasp edilmiştir..." 

           Mehmet Baha Pars
                     (1877 Bursa– 25 Ekim 1953 Bursa)

     Müzik öğretmeni, besteci. Şeyh Bahaettin Efendi'nin en büyük oğludur. Karaşeyh Mahallesi'nde doğdu. Bursa İdadisi'ni bitirdikten sonra eğitimini İstanbul'da sürdürdü. Aksaray'daki Darüttedris Mektebi'ni 1897'de, Beyoğlu'ndaki Alyans İzraelit'i (Alliance Israélite) 1902'de bitirdi. Memleketi olan Bursa'ya dönünce Sanat Mektebinde Fransızca ve tarih, Bursa Lisesi'nde müzik öğretmenliği yaptı. 1943'de emekli oldu. Keman, piyano, ud, viyola ve viyolonsel çalabiliyordu. Hazırladığı Âlem-i Musiki adlı dergi, Osmanlı İmparatorluğu'nda yayımlanan ilk Osmanlıca müzik dergisi oldu. Bursa'da Türk müziğinin modernleşmesi akımının öncülüğünü üstlendi, dergisinde bu konuda "Alaturka, alafranga musiki olmaz. Musiki bir lisan-ı ruhtur" görüşünü işledi. Savunduğu bir başka tez de "Medeniyet musikiden sonradır" idi. Okullardaki müzik eğitiminin yetersizliğinden yakınıyor, konser diye gelişi güzel düzenlenen gösterilerden şikayet ediyordu. Aynı zamanda operet besteleyen ilk Türk bestecidir.

  Alem-i Musiki dergisinin bir kapağı

 

         Hakkı Baha Pars
   Ortanca kardeş Hakkı Baha, Selanik'te Atatürk'ün sınıf arkadaşı, İttihat ve Terakki'nin askeri kanadının altı numaralı kurucusu ve Mustafa Kemal'i cemiyete alan kişisidir. 1912 seçimleriyle oluşan Osmanlı Meclisi Mebusan'ına Ertuğrul (Bilecik) mebusu olarak katılmış, Kuvayi Milliye döneminde etkin çalışmalarda bulunmuş, daha sonra aktif siyasi yaşamdan çekilerek bilim ve felsefe ile uğraşmış, eğitimci yönüyle tanınmıştır.


         Muhiddin Baha Pars
                                            (1884 Bursa–30 Ağustos 1954 Bursa)

   Müzisyen, bestekâr, hukukçu, gazeteci, şair ve milletvekili. İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirmiştir. Hâkimlik, avukatlık, Bursa Sultanisinde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Millî Mücadele yıllarında Millet Yolu gazetesini ve haftalık Bursa Dergisi’ni çıkarmıştır. Yayınlarında Millî Mücadele’yi desteklemiştir. Yeşil Ordu Cemiyeti’nin kurucusu ve yöneticilerinden olmuştur. Eskişehir ve Konya İstiklal Mahkemeleri üyeliğine atanmıştır. Mehmet Akif Ersoy’un şiirinin seçildiği Milli Marş müsabakasına katılmıştır. Mustafa Kemal Paşanın 1923’teki ilk yurt gezisine eşlik etmiştir. 23–25 Nisan 1924 tarihinde yapılan Türk Ocakları Birinci Umumi Kongresinde Türk Ocakları Merkez Heyeti’ne seçilmiştir. 5. dönemde (1935-1939) Ordu; 6., 7. ve 8. dönemlerde Bursa (1939-1950) milletvekili olarak parlamentoda bulunmuştur. Milletvekilliği sona erince Bursa’ya dönüp bir süre avukatlık yapmıştır. 

*1945'de Bursa milletvekili iken sahibi olduğu Havuzlupark'ın kapatılması olayı

Bir Anı:

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 25/10/22