İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI  

Bursa'ya Hizmet Edenler

Bursa Valileri

Bursa Belediye Başkanları

Yenişehir Kaymakamları

 

 

Gemlik

Dr. Ziya Kaya            1923-1933

Eşref Dinçer              1933-1938

İzettin Turhangil        1938-1939

Nurettin Kumla          1939-1940

Eşref Dinçer               1940-1941

Muhtar Alemdar        1941-1942

Dt. A. Sami Arseven........1942-1946: 1904'te Yugoslavya'da doğdu. Küçükken geldiği İstanbul'da Şekerhan'a yerleşti, buranın muhasebe hesaplarını tuttu. Birtaraftan hanın önünde pastırma satıyor diğer yandan dişçilik okuluna devam ediyordu. Mezun olunca İstanbul'da muayenehane açtı, evlendi. Kısa süre sonra boşanınca akrabaları ona Gemlik'e çağırdı. Muayenehanesini Gemlik'e taşıdı. Mesleğine devam ederken 1942'de belediye başkanı seçildi. 1975'de vefat etti.

Daniş Ekim.........1946-1950: Vefat eden belediye başkanı Nurettin Kumla'nın yerine, önce valilik emri ile vekaleten, sonrasında belediye meclisinde yapılan oylamada  mevcut oniki üyenin ittifak oylarıyla asaleten atanmıştır.

Dr. Ziya Kaya            1950-1953

Hüsamettin Öktem     1953-1956

Hüseyin Avni Beceren     1956-1958

Necati Arda               1958-1959

Hüsamettin Öktem     1959-1960

Kemal Diniz              1960-1961

Emin Dalkıran           1961-1972

İbrahim Onur             1972-1973

İbrahim Akit              1973-1980

Şehabettin Cantay      1980-1984

     İNEGÖL  (ayrıntılar burada)

İznik

Hafız Salim Demircan       1946

Hüseyin Oktay                  1946-1950

Mustafa Doğar                  1950-1954

Hüseyin Darcan                1954-1960

Salim Taşkın                     1960-1963

İnal Sargın                        1963-1968

Şükrü Öztürk                    1968-1973

İnal Sargın                        1974-1977

Erdoğan Savaş                  1977-1980

Rafet Savaş                       1980-1984

Karacabey

Ahmet Muhtar Bey    1926-1929

?                                 1929-1930

İbrahim Bey               1930-1937

Hüsnü Eken               1937-1938

?                                 1938-1942

Neşet Torun               1942-1950

Mustafa Kırımlı          1950-1954

?                                 1954-1955

Hasan Ünaldı              1955-1960

Adil Mungan               1960- ?

Mehmet İzgi                 ?- 1963

Hüseyin Oruç               1963-1973

Şükran Yemişçioğlu     1973-1976

Hüseyin Oruç               1976-1977

Muhittin Tüydeş           1977-1980

Ahmet Bingöl                1980-1983

Rıza Gündüz                 1983-1984

Keles

Ragıp Keskin                 1953-1957

Ethem Yılmaz                1957-1959

Tahir Nadi Aydın           1959-1960

Mehmet Kamuran          1960

Fahri Görgülü                1960

İsmail Saydam                1963-1977

Mehmet Akif Orhon       1977-1980

Aytekin Öktem               1980-1981

Cemal Akkılıç                 1982

Bülent Karaçöl (Kaymakam) 1982-1983

Ethem Yaman                1983-1984

Mudanya

Hacı Cemal Bilge         1923-1926

Osman Bey                   1926-1930

Saip Çelikel                  1930-1934

Adil Kolçak                  1934-1935

Mustafa Hancıoğlu        1938-1940

Saip Çelikel                  1940-1943

Dr. Şerafettin Arkan      1943-1944

Hıfzı Akgüç                   1944-1950

Remzi Tulgar                 1950-1954

Adnan Hancıoğlu           1954-1960

Mahir Küçüker               1960

Adnan Kantek                ?

Bayram Turan Çetin       ?

Mustafa Öner                  ?- 1963

Ali Nihat Argönül           1963-1968

Adnan Hancıoğlu             1968-1973

Ali Narin Demirtaş            1973-1980

İ. Hakkı Yerlikaya             1980-1984

Mustafakemalpaşa

Kıyıcızade Halit             1921-1922

Benli Ahmet                  1922-1923

Öğretmen Ali Enver       1923-1925

H. Fehmi Kuşaksız         1925-1929

Ademzade Osman          1929-1930

Ahmet Lütfü                  1930-1934

H. Behiç Uzgurlu           1934-1935

İbrahim Uray                 1935-1939

H. Cahit Polat               1939-1943

Hurşit Peker                  1943-1945

Ahmet Balcı                 1945-1948

Musa Uzel                    1948-1954

Ahmet Saygın               1954-1960

Selahattin Aydemir (vekil)   1960-1961

Ahmet Saygın              1961-1973

M. Ziya Çolakoğlu      1973-1980

Sabri Tüler                  1980-1983

İsmail Sezer                 1983-1984

Nilüfer

Ziya Güney (1989-1994): 1945 yılında Bursa'da doğdu. İlk, orta ve liseyi Bursa'da tamamladı. İstanbul Maçka Yüksek Teknik Okulu İnşaat Şubesi'nden mezun oldu. Okul devresinde talebe derneklerinde başkanlık ve yöneticilik yaptı. 1968-1970 yılları arasında askerlik görevini tamamladıktan sonra B. Almanya'ya gitti. Orada bir taraftan inşaat mühendisliği öğrenimini tamamlarken diğer taraftan, belediyecilik, şehircilik ve çevre konularında araştırmalar yaptı. 1978'de Bursa'ya döndü ve serbest çalışmanın yanında aktif siyasete başladı. Yerel gazetedeki köşesinde ülkemizin ve kentimizin önemli şehircilik ve çevre problemlerini dile getirdi. Siyasette il ve ilçe başkanlıkları ile 1989-1994 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı yapan Ziya Güney Almanca bilmekte ve ilki Almanya'da "Yurt Dışındaki İş Gücümüzün Problemleri" diğeri de 1994'de "Dünyada ve Türkiye'de Yeni Belediyecilik Anlayışı ve Metropoliten Yönetimler" olmak üzere yayınlanmış 2 kitabı ile birçok araştırma ve makalesi bulunmaktadır. Güney, 8 Kasım 2018'de hayata gözlerini yumdu.

Faruk Baykal (1994-1999): 1946 yılında Bursa-Karacabey-Danişment köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Bandırma'da, lise ve yüksek okulu İstanbul'da bitirdi. 1973 yılında Elektrik Mühendisi olarak Türkiye Elektrik Kurumu Bursa 3. Bölge Müdürlüğünde çalışmaya başladı. 1983 yılına kadar çeşitli görevlerde bulunduktan sonra belediye bünyesinde bulunan elektrik işletmelerinin TEK'e devredilmesi ile birlikte Bursa il işletme müdürlüğü görevine getirildi. Bu görevde 1991 yılına kadar çalıştı, aynı yıl TEK'te yapılan düzenleme ile Bursa müessese müdür yardımcılığı görevine getirildi. 1994'te Anavatan Partisi'nden Nilüfer Belediye Başkanı seçildi. 1999 yılında sonra ticarete başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Orhaneli

İsmail Ambarcı             1920-1924

Şerif Mehmet Öztürk    1924-1928

Osman Uysal                 1928-1930

Ahmet Güngör              1930-1932

Ali Sevimli                    1932-1934

Eşref Altın                     1934-1938

Osman Uğur                   1938-1948

Kamil Oral                     1948-1950

Osman Çakır                  1950-1952

Hakkı Yıldız                  1952-1955

İsmail Yılmaz                 1955-1960

Rıza Öner                       1960

Mansur Özlüer               1960

Esat Ölçer                      1960-1963

Cemil Orhan                  1963-1977

Veli Bektaş                    1978-1980

Sıtkı Top                        1980

Osman Güngör               1980-84

Orhangazi

Hüsnü Tozkoparan        1955-1973

Hayri Çoklar                  1973-1977

Şevket Durmuş               1977-1980

Halil Tiryaki                   1980

Arif Küçük                     1980-1983

Bekir Tunç                     1983

Orhan Öcalgiray             1983

Arif Küçük                     1983-84

Osmangazi

Erhan Keleşoğlu (1989-1994): 1941 Niğde Fertek doğumludur. 1961'de Galatasaray Lisesi'ni, 1965'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Maliye ve İktisat Bölümünü bitirdi. 1968-1972 arasında Türkiye İş Bankası'nda Müfettiş olarak çalıştı, bu arada bir yıl süreyle Paris'te bankacılık stajı yaptı. 1972-1975 arasında Tarsus Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ'ta Finansman Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra Bursa'ya geldi ve 1975-1978 arasında Sönmez Endüstri Holding AŞ'ye Genel Koordinatör oldu. Daha sonra Belediye Başkanı seçilinceye kadar, bazı özel şirketlerde yönetici ve danışman olarak çalıştı. 1983'te Anavatan Partisi'nin (ANAP) il örgütü kurucuları arasında yer aldı, 1987 'ye kadar bu partinin il sekreterliği görevini üstlendi. Daha sonra Doğru Yol Partisi'ne katıldı ve 1989'da yapılan yerel seçimde bu partiden Osmangazi Belediye Başkanı seçildi.

Basri Sönmez (1994-1999): 1945 Bulgaristan doğumludur. 1950'de ailesiyle Türkiye'ye göç ederek Bursa'ya yerleşti. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra 1970'de İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Bir süre Bursa İl İmar Müdürlüğü'nde çalıştı, bu arada Atatürk Spor Salonu inşaatı kontrol mühendisliğini yaptı. Yedek subaylık hizmetinin ardından 1973'de Bursa Belediyesi Fen İşleri'nde çalışmaya başladı; 1977-1989 yılları arasında on iki yıl boyunca Fen İşleri Müdürlüğü yaptı. Bu görevi sırasında çok sayıda kanalizasyon, tarihi çevre koruma, yol, yapı ve drenaj projesinin uygulanmasında emeği geçti. 1989'da Belediyedeki görevinden ayrıldı. 1992 yılında Anavatan Partisi'ne (ANAP) katıldı. 27 Mart 1994 yerel seçiminde ANAP adayı olarak Osmangazi İlçesi belediye başkanı seçildi ve Nisan 1999'a kadar bu görevi sürdürdü. Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği, Soğukpınar ve Belediyespor kulüplerinde yöneticilik yaptı. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKTSV), Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD), Güney Marmara Çevre Derneği (GÜMÇED) kurucuları arasında yer alan Sönmez, aynı zamanda TURİNG ve Tarihi Türk Evleri Koruma Derneği üyesi olarak görev aldı. Haziran 1999'da BTSO tarafından Gemlik'te kurulan Serbest Bölgenin genel müdürlüğü görevini yaptı.

Yenişehir

Ethem Paşa                ??

Cingillioğlu Ali Ağa    ?

Hacı Gökgöz               ?

Mesenizli Tevfik Bey ?

Ahmet Hamdi Özeç   1930-1935 ....................ayrıntılı bilgi

Burhanettin Ersöz      1935-1940

Osman Minez             1940-1945

CHP parti müfettişi Zühtü Durukan’ın 1939'da hazırladığı teftiş raporundan Yenişehir teşkilatıyla ilgili şunları öğreniyoruz: Yenişehir’de parti teşkilatı ile başta kaymakam ve savcı olmak üzere mahalli memurlar arasında fikir ve iş birliği kurulamamıştır. İlçeye yeni gelen genç kaymakam Fuat Bey, Birinci Dönem Bilecik mebuslarından avukat Mustafa Kemal Bey’in oğluydu. Mustafa Kemal Bey aynı zamanda belediye başkanı Osman Minez’in miras meselesinden ötürü eskiden beri arasının açık olduğu biraderi Tevfik’in de vekiliydi. Avukat Mustafa Kemal Bey, oğlunun kaymakam olmasından istifade ederek Osman Minez’in tamamen haksız ve sebepsiz yere işten el çektirilmesini sağlamıştı. Hatta yerine de Osman Minez’in öteden beri rakibi olan ve kaymakamla uzaktan ilişkisi olduğu söylenen Mehmet Gökgöz’ün tayin edilmesini sağlamıştı. Bu sebepsiz ve haksız muameleye kaymakamın müdahaleleri yüzünden vali Refik Koraltan da karışmıştı. Bu çekişme ilçedeki parti üyelerini de olumsuz etkilemişti. Parti sekreterliğinin müdahalesi ile Yenişehir’i Dahiliye Vekaleti’nden bir tahkik heyeti ve müfettiş gönderildi. Heyet, belediye başkanının işten el çektirilmesini gerektirecek bir neden olmadığını saptayıp kaymakamın başka bir yere nakledilmesini kararlaştırdı. Fakat bu süreçte Osman Minez de görevine iade edilmemişti.

 (CHP Parti Müfettişliği ve Raporlarla Bursa Teşkilatı (1936-1945), Seda Bayındır Uluskan, Yeditepe Yayınevi, 2020, sayfa 196-7)

İbrahim Güven            1945-1950

Mehmet Gökgöz         1950-1955

Şakir Üntut                 1955-1960

Ali Can                       1960-1967

Ahmet Öz (vekil)         1967-1968

Vedat Cemil Şemaki     1968-1980...

             Kaynak: Yenişehir Gazetesi, sayı: 2191/22

Vedat Şemaki dönemin başbakanı Süleyman Demirel ile (en solda). Demirel'in arkasındaki kişi Koyunhisar muhtarı Ahmet Engin

Necati Tuna                  1980-1983

Arif Kirbrit                    1983-1984

                                             Kaynak: Bursa Ansiklopedisi, Yılmaz Akkılıç (haz.), 1987
Yıldırım

Zeki Ege (1989- 1994)
Cüneyt Karlık (1994-1999)

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 11/12/22