YILMAZ AKKILIÇ
 BURSA ARAŞTIRMALARI ÖDÜLÜ

Yılmaz Akkılıç Kimdir?

         
    Yılmaz Akkılıç kent Bursa tarihi ve kültürüyle ilgili çok sayıda yayın yaptıktan, bu yayınları Bursa Ansiklopedisi ile taçlandırdıktan, Bursa'nın zenginliklerini açığa çıkarmaşa çalışan sivil toplum kuruluşlarına, dergilere destek verdikten, kitaplığını bağışlayarak bir kütüphane açılmasını sağladıktan sonra 2010'da aramızdan ayrıldığında silinmez bir iz bırakmıştı. Vefatından sonra adına başlatılan Bursa Araştırmaları Ödülü tüm çabalarını perçinledi. Ödül süreci Akkılıç ailesi, Nilüfer Belediyesi, Bursa Gazeteciler Cemiyeti, Bursa Gazeteciler Emeklilik Vakfı tarafından düzenleniyor. 2010'dan beri verilen ödülün kazananları aşağıda bulabilirsiniz. Ödül kazanan akademik tezlerin tam metinlerine buradan ulaşabilirsiniz:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
        

2023

Seçici Kurul: Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Prof. Dr. Alparslan Türkkan, Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Şafak Baba Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak.

Doktora: Alper Can- "Güney Bithynia’da Bir Kent: Prusa ad Olympum"

Yüksek Lisans: Ramazan Buldu- "İklim Değişikliğine Bağlı Deniz Seviyesi Yükselmesinin Kıyı Kırılganlık Analizi: Bursa Örneği"

Akademi dışı dalında bu yıl ödül VERİLMEDİ. 

2022

Seçici Kurul: Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Şafak Baba Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak.

Doktora: Gözde Kırlı Özer- “Katmanlı Kentlerin Fenomenolojik Bakış Açısıyla Analizi İçin Bir Model Önerisi: İznik Örneği”

Özel Ödül: Sercan Eklemezler de, “İnsanın/İnsaniliğin Gerçek Bir Figürü’nü Aramak: Hürriyet Mahallesi’nde Mekan ve Gündelik Yaşam İlişkisi”

Yüksek Lisans ve Akademi dışı dallarında bu yıl ödül VERİLMEDİ. 

2021

Doktora ve Akademi Dışı dallarında bu yıl ödül VERİLMEDİ.

Yüksek Lisans: Melih Karagöz- “Bursa’nın Yetiştirdiği Bir Değer: Metin Güven (Hayatı, Sanatı, Eserleri)” 

Özel Ödül: Fatma Nur Özüpak - “Katılımcı Yaklaşımla Kültürel Rota Önerisi; Bursa Tarihi Kentsel Peyzajında Hisar Örneği” (Yüksek Lisans)

Özel Ödül: Oktay Kargül - “Tarihsel Kentlerde Turizm Yönetim Planı: Bursa Tirilye Örneği” (Yüksek Lisans)

2020

Seçici Kurul: Prof. Dr. Feza Karaer, Doç, Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Şafak Baba Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak

Doktora: Gül Gün Dayanıklı- “Bursa’da Kent Siyasetinde Elit Döngüsü ve Kent Yönetimine Etkisi”

Yüksek Lisans: Gökhan Okumuş- “Karmaşık Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanlarının Korunması ve Yönetilmesi İçin İlke ve Stratejiler: Gölyazı (Apolyont) Bursa Örneği”

Özel Ödül: Ayşegül Çeltekligil- “Popülizmin mimarlığa etkisi bağlamında ikonik stadyum yapıları: Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu”

Akademi dışı dalında bu yıl ödül VERİLMEDİ.

2019

Seçici Kurul: Prof. Dr. Saime Yüceer,  Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Neslihan Sam, Doç, Dr. Tülin Vural Aslan, Şafak Pala, Yener Akkılıç, Hacı Tonak.

Doktora: Hüseyin Gürsel Bilmiş - "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bursa'da Mimarlık Ortamı"

Yüksek Lisans: Mine Döğer - "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bursa'da Öncü Bir Kadın: Zehra Budunç"

Akademi Dışı: Uğur Ozan Özen - "Bursa'da Kitapçıların Son 100 Yılı"

2018

Seçici Kurul: Prof. Dr. Saime Yüceer, Prof. Dr. Feza Karaer, Doç. Dr. Neslihan Sam, Doç. Dr. Tülin Vural Aslan, Şafak Pala, Yener Akkılıç, Hacı Tonak.

Doktora: Alper Bilgili - “Kentsel Gelişmenin, Kentsel Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Bursa Örneği”

Yüksek Lisans: Zafer Kurtar- ”Kent Düzeyinde İklim Aksiyon Planlama ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Aksiyon Planının İncelenmesi”

Akademi Dışı: Deniz Dalkılınç - “Bursa Hava’da”  

2017

Seçici kurul: Prof. Dr. Saime Yüceer,  Prof. Dr. Feza Karaer, Doç. Dr. Neslihan Sam, Doç, Dr. Tülin Vural Aslan, Şafak Pala, Yener Akkılıç, Hacı Tonak.

Doktora: Hacer Karadağ- “Bursa’da Tarımsal Değişim ve Bu Değişimin Sosyo-Ekonomik Sonuçları (1945-1980)”

Yüksek Lisans: Didar Taşkan- “Bursa Hisar’da Kentsel Değerlerin İrdelenmesi ve Tarihi Mekanların Etkin Kullanımına İlişkin Öneriler”

Özel Ödül: Ümit Yetik – “Milli Mücadele Döneminde İnegöl (1918-1923)” (Yüksek Lisans)

Akademi dışı: Raif Kaplanoğlu ve Ozan Kaplanoğlu -“Bursa Basın Tarihi”

2016

Seçici Kurul: Prof. Dr. Saime Yüceer, Prof. Dr. Feza Karaer, Doç. Dr. Neslihan Sam, Doç, Dr. Tülin Vural Aslan, Şafak Pala, Yener Akkılıç, Hacı Tonak.

Doktora: Sebla Arın- “Çocuklara Yönelik Yapılı Çevre Eğitimi: Bursa İçin Katılımcı Bir Model”

Yüksek Lisans: Elif Acar Bilgin - “19. yy. Endüstri Yapılarının Kültürel Miras Olarak Değerlendirilmesi: Trilye’de Zeytinyağı Fabrikası Restorasyon Projesi”

Akademi dışı dalında bu yıl ödül VERİLMEDİ.

2015

Seçici Kurul: Prof. Dr. Hüseyin Başkaya, Prof. Dr. Saime Yüceer, Doç. Dr. Neslihan Sam, Doç, Dr. Tülin Vural Aslan, Şafak Pala, Yener Akkılıç, Hacı Tonak.

Doktora: Sermin Çakıcı-  “Bursa’daki Koruma Faaliyetlerinin Koruma Kurul Kararları Odaklı Değerlendirilmesi (1955-2012)”

Yüksek Lisans: Damla Çinici- “Türkiye Cumhuriyeti Mimarlığının Modernleşme Sürecinde Mimar Gulio Mongeri: Bursa Çelik Palas Oteli ve Kaplıcası”

Akademi dışı: Fehmi Enginalp- “Sürgünlerin Güzel Başkenti”

Özel Ödül: Kamil Kellecioğlu- “Bursa Koşullarında Yetiştirilen Santa Maria Armut Çeşidinin Hasat Olgunluk Zamanının Saptanması” (Yüksek lisans)

2014

Seçici Kurul: Yener Akkılıç, Prof. Dr. Hüseyin Savaş Başkaya, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Doç. Dr. Neslihan Sam, Hacı Tonak.

Doktora: Miray Gür - “Kentsel Dönüşüm Uygulamasında Yaşam Kalitesi Araştırması ve Kavramsal Bir Model Önerisi: ’‘Bursa Doğanbey Örneği”

Yüksek Lisans: Mustafa Yazıcı- “Bursa - Mudanya Demiryolu’nun Yapımı ve İşletilmesi (1873-1908”

Akademi Dışı: Murat Çubukçu ve Halit Ersöz- “Gazi’nin Tayları’ Çiftlikat-ı Hümayun’dan Tigem’e Karacabey Harası”

Özel Ödül: Şemsettin Seyhan’a ait  “Kırım’dan Bursa’ya Göç Eden Muhacirler ve Yerleşme Problemleri (1853-1954)” (Yüksek Lisans)

2013

Seçici Kurul: Yener Akkılıç, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Savaş Başkaya, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Doç. Dr. Neslihan Sam, Hacı Tonak.

Akademi dalı: Fahri Yıldırım- "14. Yüzyıldan Cumhuriyet Dönemine Kadar Yabancı Seyyahların Gözünden Bursa İlindeki Mimari Eserler" (Doktora tezi)

Özel Ödül: Fevzi Çakmak- "Bursa Yerelinde Cumhuriyet Halk Partisi (1946-1960)"  (Doktora tezi)

Akademi dışı: Raif Kaplanoğlu- "Bursa Göç Tarihi”

2012

Seçici Kurul: Yener Akkılıç, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr. Hasan Ertürk, Prof. Dr. Vahap Katkat, Mehmet Kartal, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Hacı Tonak.

Akademi dalı: Sibel Polat- “Kamusal Dış Mekanda Mimari Kimliği Değerlendirmek İçin Bir Yöntem Önerisi: Bursa Cumhuriyet Alanı Örneği” (Doktora tezi)

Akademi dışı: İsmail Yaşayanlar- “Osmanlı Dönemi Bursa Otelleri”

Özel ödül: Gizem Akkaya- “Bursa İlindeki Toprak Numunelerinde Radyonüklid Dağılımının İncelenmesi” (Doktora tezi)

Teşvik Ödülü: Raif Kaplanoğlu-  "İlk Nüfus Sayımlarına Göre Bursa’da Sosyal Ve Ekonomik Yaşam"

Özel Ödül: Uğur Ozan Özen- “Bursa Oda Tiyatrosu”

2011

Seçici Kurul: Yener Akkılıç, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr. Hasan Ertürk, Prof. Dr. Vahap Katkat, Mehmet Kartal, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ve Hacı Tonak.

Akademi dalı: Cem Okan Tuncel - “İnovasyon Sistemleri Ve Ekonomik Gelişme: Bursa Bölgesi İmalat Sanayinde İnovasyon Süreçleri Üzerine Bir Alan Araştırması” (Doktora tezi)

Akademi dışı: Yelda Ertürk- “Bursa ve Resim Sanatı Tarihi”

Özel ödül: Muhammed Zeynel Öztürk - Uludağ’daki Periglasiyal Yerşekillerinin Ve Bunları Denetleyen Etmenlerin İncelenmesi” (Yüksek Lisans)

Özel Ödül: Murat Çubukcu ve Halit Ersöz- “Yerel Basında Sağlık Olgusu-Mustafakemalpaşa/Bursa 1952-1961”

2010

Akademi dalı: Mine Akkuş- “Bursa Halkevi ve Uludağ Dergisi” (Doktora tezi)

Akademi dışı: Raif Kaplanoğlu- “1844 Yılı Temettuat Defterlerine Göre Değişim Sürecinde Bursa'nın Ekonomik ve Sosyal Yapısı”

Özel Ödül: Hakan Çelik- “Bursa İli Topraklarının Alınabilir Demir Durumu ve Bu Topraklarda Alınabilir Demir Miktarının Belirlenmesinde Kullanılabilecek Yöntemler”

Özel Ödül: Murat Kuter- “Pullardaki Bursa” 

     

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 30/04/24