YILMAZ AKKILIÇ
 BURSA ARAŞTIRMALARI ÖDÜLÜ

Yılmaz Akkılıç Kimdir?

         
    Yılmaz Akkılıç kent Bursa tarihi ve kültürüyle ilgili çok sayıda yayın yaptıktan, bu yayınları Bursa Ansiklopedisi ile taçlandırdıktan, Bursa'nın zenginliklerini açığa çıkarmaşa çalışan sivil toplum kuruluşlarına, dergilere destek verdikten, kitaplığını bağışlayarak bir kütüphane açılmasını sağladıktan sonra 2010'da aramızdan ayrıldığında silinmez bir iz bırakmıştı. Vefatından sonra adına başlatılan Bursa Araştırmaları Ödülü tüm çabalarını perçinledi. Ödül süreci Akkılıç ailesi, Nilüfer Belediyesi, Bursa Gazeteciler Cemiyeti, Bursa Gazeteciler Emeklilik Vakfı tarafından düzenleniyor. 2010'dan beri verilen ödülün kazananları aşağıda bulabilirsiniz. Ödül kazanan akademik tezlerin tam metinlerine buradan ulaşabilirsiniz:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
        

2022

Seçici Kurul: Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Şafak Baba Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak

Doktora dalındaki ödül Gözde Kırlı Özer’in Katmanlı Kentlerin Fenomenolojik Bakış Açısıyla Analizi İçin Bir Model Önerisi: İznik Örneği başlıklı tezine verildi. Ayrıca Sercan Eklemezler’in

İnsanın/İnsaniliğin Gerçek Bir Figürü’nü Aramak: Hürriyet Mahallesi’nde Mekan ve Gündelik Yaşam İlişkisi başlıklı doktora tezine seçici kurul özel ödülü verildi.

Yüksek lisans ve akademi dışı kategorilerde bu yıl ödül VERİLMEDİ.

 

2021

Seçici Kurul: Prof. Dr. Feza Karaer, Doç, Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Şafak Baba Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak

Doktora dalındaki ödül Gül Gün Dayanıklı’nın Bursa’da Kent Siyasetinde Elit Döngüsü ve Kent Yönetimine Etkisi başlıklı tezine verildi.

Yüksek lisans dalındaki ödül Gökhan Okumuş’un Karmaşık Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanlarının Korunması ve Yönetilmesi İçin İlke ve Stratejiler: Gölyazı (Apolyont) Bursa Örneği başlıklı tezine verildi.

Akademi dışı dalda ödüle değer eser bulunamadı.

Ayşegül Çeltekligil’in Popülizmin mimarlığa etkisi bağlamında ikonik stadyum yapıları: Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu başlıklı  yüksek lisans tezine seçici kurul özel ödülü verildi.

 

2019

Seçici Kurul: Prof. Dr. Saime Yüceer,  Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Neslihan Sam, Doç, Dr. Tülin Vural Aslan, Şafak Pala, Yener Akkılıç, Hacı Tonak.

Akademik alanda 7 doktora tezi, 28 yüksek lisans tezi, akademi dışı alanda da 5 araştırma ve inceleme olmak üzere toplam 40 eser sahibi ödül için başvurdu.

Doktora dalında ödül Alper Bilgili Kentsel Gelişmenin, Kentsel Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Bursa Örneği başlıklı tezine verildi. 

Yüksek Lisans dalında ödül Zafer Kurtar'ın Kent Düzeyinde İklim Aksiyon Planlama ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Aksiyon Planının İncelenmesi başlıklı tezine verildi

Akademi dışı alanda Bursa Hava’da başlıklı araştırma-incelemesiyle Deniz Dalkılınç ödül aldı.

 

2018

Seçici Kurul: Prof. Dr. Saime Yüceer, Prof. Dr. Feza Karaer, Doç. Dr. Neslihan Sam, Doç. Dr. Tülin Vural Aslan, Şafak Pala, Yener Akkılıç, Hacı Tonak.

Doktora dalında Hacer Karadağ’ın Bursa’da Tarımsal Değişim ve Bu Değişimin Sosyo-Ekonomik Sonuçları (1945-1980) başlıklı tezi ödüle değer bulundu.

Yüksek Lisans dalında Didar Taşkan’ın Bursa Hisar’da Kentsel Değerlerin İrdelenmesi ve Tarihi Mekanların Etkin Kullanımına İlişkin Öneriler başlıklı tezi ödülü kazandı.

Raif Kaplanoğlu ve Ozan Kaplanoğlu’nun ortak hazırladığı Bursa Basın Tarihi başlıklı yapıt da Akademi Dışı alanda ödül aldı.

 Ümit Yetik Milli Mücadele Döneminde İnegöl (1918-1923) başlıklı yüksek lisans teziyle seçici kurul özel ödülünü aldı.

 

2017

Seçici kurul: Prof. Dr. Saime Yüceer,  Prof. Dr. Feza Karaer, Doç. Dr. Neslihan Sam, Doç, Dr. Tülin Vural Aslan, Şafak Pala, Yener Akkılıç, Hacı Tonak.

Katılan yapıt sayısı 25.

Doktora dalında Sebla Arın’ın Çocuklara Yönelik Yapılı Çevre Eğitimi: Bursa İçin Katılımcı Bir Model başlıklı tezi ödüle değer görüldü.

Yüksek lisans dalında Elif Acar Bilgin’e ait 19.Yüzyıl Endüstri Yapılarının Kültürel Miras Olarak Değerlendirilmesi: Trilye’de Zeytinyağı Fabrikası Restorasyon Projesi başlıklı tezi ödüllendirildi.

Akademi dışı dalında bu yıl ödül VERİLMEDİ.

 

2016

Seçici Kurul: Prof. Dr. Saime Yüceer, Prof. Dr. Feza Karaer, Doç. Dr. Neslihan Sam, Doç, Dr. Tülin Vural Aslan, Şafak Pala, Yener Akkılıç, Hacı Tonak.

Doktora dalında Sermin Çakıcı Bursa’daki Koruma Faaliyetlerinin Koruma Kurul Kararları Odaklı Değerlendirilmesi (1955-2012) başlıklı teziyle ödül kazandı.

Yüksek lisans dalında Damla Çinici Türkiye Cumhuriyeti Mimarlığının Modernleşme Sürecinde Mimar Gulio Mongeri: Bursa Çelik Palas Oteli ve Kaplıcası başlıklı tezle ödülü kazandı.

Akademi dışı dalda Fehmi Enginalp Sürgünlerin Güzel Başkenti başlıklı çalışmayla ödül kazandı.

 Kamil Kellecioğlu’na ait Bursa Koşullarında Yetiştirilen Santa Maria Armut Çeşidinin Hasat Olgunluk Zamanının Saptanması başlıklı teze de seçici kurul özel ödülü verildi.

 

2015

Seçici Kurul: Prof. Dr. Hüseyin Başkaya, Prof. Dr. Saime Yüceer, Doç. Dr. Neslihan Sam, Doç, Dr. Tülin Vural Aslan, Şafak Pala, Yener Akkılıç, Hacı Tonak.

Akademik çalışmalar dalında Mustafa Yazıcı’ya ait Bursa - Mudanya Demiryolu’nun Yapımı ve İşletilmesi (1873-1908) başlıklı tez ödüle değer bulundu.

Akademi dışı alanda Murat Çubukçu ve Halit Ersöz’e ait Gazi’nin Tayları’ Çiftlikat-ı Hümayun’dan Tigem’e Karacabey Harası  başlıklı çalışma ödül aldı.

Şemsettin Seyhan’a ait Kırım’dan Bursa’ya Göç Eden Muhacirler ve Yerleşme Problemleri (1853-1954) başlıklı teze de seçici kurul özel ödülü verildi.

 

2014

Seçici Kurul: Yener Akkılıç, Prof. Dr. Hüseyin Savaş Başkaya, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Doç. Dr. Neslihan Sam, Hacı Tonak.

Akademik çalışmalar dalında Fahri Yıldırım'ın 14. Yüzyıldan Cumhuriyet Dönemine Kadar Yabancı Seyyahların Gözünden Bursa İlindeki Mimari Eserler adlı doktora tezi ödüle layık görüldü. Aynı alandaki teşvik ödülü Fevzi Çakmak'ın Bursa Yerelinde Cumhuriyet Halk Partisi (1946-1960) başlıklı doktora tezine verildi. 

Akademi dışı dalında Ozan Kaplanoğlu ve Raif Kaplanoğlu'nun Bursa Göç Tarihi başlıklı çalışması ödülü layık bulundu.

 

2013

Seçici Kurul: Yener Akkılıç, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Savaş Başkaya, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Doç. Dr. Neslihan Sam, Hacı Tonak.

Akademik çalışmalar dalında Sibel Polat’ın Kamusal Dış Mekanda Mimari Kimliği Değerlendirmek İçin Bir Yöntem Önerisi: Bursa Cumhuriyet Alanı Örneği başlıklı doktora tezi ödül kazandı. Aynı alandaki teşvik ödülü ise Gizem Akkaya’nın Bursa İlindeki Toprak Numunelerinde Radyonüklid Dağılımının İncelenmesi başlıklı doktora tezine verildi.

Akademi dışı dalında İsmail Yaşayanlar’ın Osmanlı Dönemi Bursa Otelleri başlıklı araştırma ödüle layık görüldü. Bu alanda Raif Kaplanoğlu'na ait İlk Nüfus Sayımlarına Göre Bursa’da Sosyal Ve Ekonomik Yaşam başlıklı araştırma teşvik ödülünü, Uğur Ozan Özen'in Bursa Oda Tiyatrosu başlıklı araştırması da Seçici Kurul Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

 

2012

Seçici Kurul: Yener Akkılıç, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr. Hasan Ertürk, Prof. Dr. Vahap Katkat, Mehmet Kartal, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Hacı Tonak.

Akademik çalışmalar dalında Cem Okan Tuncel’in İnovasyon Sistemleri ve Ekonomik Gelişme başlıklı doktora tezine verildi. Aynı alandaki teşvik ödülü ise Muhammed Zeynel Öztürk’ün Uludağ’daki Periglasiyal Süreçlerin ve Yer Şekillerinin ve Bunları Denetleyen Etmenlerin İncelenmesi başlıklı yüksek lisans tezinin oldu.

Akademi dışı dalında Yelda Ertürk’ün Bursa ve Resim Sanatı başlıklı çalışması ödül kazanırken,  Murat Çubukçu ve Halit Ersöz’ün Yerel Basında Sağlık Olgusu adlı eseri teşvik ödülüne layık bulundu.

 

2011 ve 2010 yıllarına ait bilgilere ulaşılamadı

     

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 02/10/23