ULUDAĞ'DA VOLFRAM (=TUNGSTEN)

Cennet Uludağ

 

   

                                                                        Dr. Gonca Eroğlu - Mesut Şahiner

     En büyük ve en önemli rezervimiz olan Uludağ tungsten yatağının cevher rezervi (görünür+muhtemel+mümkün) 16 milyon ton, konsantre tungsten rezervi 66 bin ton dur. Sahada tenörü %0,3 - 0,5 WO3 arasında değişen beş ayrı cevherli zon bulunmaktadır. Zamanında ülkemiz için umut kaynağı olmuş olan bu yatak; Bursa il merkezinin güneydoğusunda ve 2487 m. yükseltili Uludağ’ın batı zirvesinin yaklaşık 600 m. kuzeydoğusunda Uludağ Masifi içerisinde yer alır. Bölgede 1950’de MTA tarafından tespit edilen cevherin ayrıntılı arama ve değerlendirme çalışmalarına 1954’de devam edilmiş ve yatağın jeolojisi, mineralojisi, tenör ve rezervi hakkında ayrıntılı rapor ve işletme projesi tamamlanmıştır. Sahanın işletme hakkı 1961’de Etibank’a verilmiş, 1961-1966 arasında Etibank tarafından ek aramalar ve sondajlar yaptırılmış, 1968’de madenin işletilmesine karar verilerek faaliyetlere başlanmıştır. 1977’de zenginleştirme tesislerinin de devreye girmesi ile konsantre tungsten üretimine başlanmış ve ihraç edilmiştir. Ancak yıllar içerisinde, işletmenin kurulum aşamasında yapılan yanlış planlamalar nedeniyle, iklimin ve suyun elverişsiz olduğu Uludağ’ın zirvesinde kurulan zenginleştirme tesislerinde birçok yapısal ve teknolojik sorunlar oluşmuştur. Ayrıca cevher tenörünün değişiklik göstermesi, işletme veriminin ve cevher fiyatlarının düşmesi gibi sebepler ile ekonomik olmadığı gerekçesiyle 1989 yılında kapatılmıştır. Tesiste en son 1988 yılında 89 bin ton cevher zenginleştirilerek 350 ton konsantre tungsten (%40 WO3) elde edilmiştir.

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 24/07/23